Podmienky doplnkových služieb

Zapožičanie inventáru

Inventár (stojany, podnosy, tácky, etažéry, svetelné ozdoby, svietniky a pod.) sa požičiava na dobu určitú, a to na maximálne 3 dni od prevzatia. Inventár je potrebné vrátiť v pôvodnom stave, nepoškodený a čistý. Inventár je nutné vrátiť iba počas pracovných dní (PO-PIA), a to priamo na prevádzku Hana Cakes so sídlom Pod Švabľovkou 26 Sabinov, ak nie je dohodnuté inak. V prípade poškodenia alebo straty inventáru, bude účtovaná plná suma za daný predmet.

Aranžovanie

V prípade objednania tejto služby je potrebné uviesť presný čas a miesto začatia akcie, inak objednávateľ stráca záruku na objednanú službu zo strany dodávateľa. Objednávateľ má povinnosť zabezpečiť vhodné miesto na prípravu candy baru, a to minimálne 5 hodín pred začatím akcie. Aranžovanie je možné iba v prípade použitia nášho inventáru a produktov výhradne od nás.

Spätná réžia

Túto službu je možné objednať najneskôr 7 pracovných dní pred začatím akcie. V prípade spätnej réžie je nutná platba vopred pred začatím akcie za kompletnú službu, a to vo výške 100%. Pri spätnej réžii sa doprava účtuje podľa počtu km.

Doprava

Dovoz vieme zabezpečiť priamo na miesto konania akcie, bez obmedzenia vzdialenosti. Cena za dopravu je 0,40€/km. Dopravu je potrebné objednať najneskôr 7 pracovných dní pred začatím akcie.

Náš Instagram